Please enable JS

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre dostu bir kuruluş olarak doğaya saygı felsefemiz doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi için;

• Yürürlükte olan tüm çevre mevzuat, idari düzenleme ve diğer şartlara uymayı,

• Doğal kaynakları verimli olarak kullanarak tüketimi minimize etmeyi ve çevresel kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı,

• Çevresel konularda bilinçlenmeyi ve çalışanlarımızı da bilinçlendirmeyi taahhüt ederiz.