Please enable JS

ISG

SONARSEA olarak temel değerlerimiz arasında yer alan insana saygı, doğru bir iş sağlığı ve güvenliği politikasını da gerektirmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki hususların yerine getirileceğini taahhüt etmekteyiz.

• Gerek saha çalışmaları gerekse de ofis ortamında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurların, risk değerlendirmelerive risk azaltma teknikleri ile belirlenip, çalışanlarımızın karşılaşabileceği tehlikeleri önceden tespit etmek ve önlemler almak,

• Belirli aralıklarla çalışanlarımıza anketler düzenleyerek, çalışma ortamlarında gözlemlenen tehlikelerin belirlenmesinde personelin aktif rol almasının sağlanması ve İş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin uygulanabilirliği yönünden memnuniyetlerinin belirlenmesi,

• Belirli aralıklarla ofis çalışanları da dahil olmak üzere eğitimler düzenleyerek İş sağlığı güvenliği bilincinin oluşturulması,

• Her saha çalışmasında birinci öncelik olarak İş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimin gerçekleştirilmesi ve sahada gözlenen eksikleri “İşbaşı konuşmaları” ile personele aktararak İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması.